FAQ






Consells pràctics



Treballar amb nens no sempre és fàcil. A continuació, us definim a mode d'ajuda com pensem que haurien de funcionar els tallers, i us donem una sèrie de consells que podeu tenir en compte a l'hora de gestionar el vostre club. Tots aquests consells bàsicament han estat extrets d'aquests dos anys d'experiència tant en els clubs a Catalunya. Hi ha tres conceptes que nosaltres entenem que són fonamentals:

  1. establir una rutina setmanal amb els nens,
  2. generar un ambient de treball positiu, i
  3. ser capaços de diferenciar i adaptar els projectes a cada nen del taller.


Funcionament del Taller



Establiu una rutina


Un dels punts d'èxit més importants és establir una rutina i seguir-la metòdicament. Si el nens saben quin és l'objectiu i que han de fer, us serà molt més senzill a vosaltres ensenyar-los i a ells aprendre.

Al principi de la sessió següent, pot ser interessant disposar de 5 o 10 minuts per discutir amb el grup la feina feta del dia anterior. Això és útil per situar els alumnes i també aprendre col.lectivament a partir dels errors comesos.

Al final de la sessió, un cop que tothom hagi desat el projecte i apagat els ordinadors, pot ser útil comentar com ha anat la sessió. Què ha estat el més divertit? Fàcil? Difícil? Com se les han manegat per resoldre les dificultats? No deixeu passar aquesta oportunitat per agrair-los pel treball que de ben segur hauran realitzat i en el cas que ho creieu convenient, per ressaltar algun treball excepcional o l'esforç dels qui hagin treballat especialment dur.


Creeu un ambient d'aprenentatge positiu



Diferenciació


Diferenciació significa adaptar els projectes a les necessitats individuals de cada nen del grup per fer que tothom pugui aprendre de forma relaxada i positiva. Recordeu que cada nen té diferents habilitats i aprenen a ritmes totalment diferents. Sigueu pacients i doneu-los el temps necessari per descobrir les coses per ells mateixos. Si veieu que hi ha algun nen que està constantment amb dificultats, considereu posar-lo amb un altre alumne que veieu que està més avançat en el projecte.