FAQ

Materials disponibles:

Els materials didàctics que utilitzem pel Codeclub a les biblioteques estan composats d'una selecció de 8 tallers que pertanyen al primer curs del Codeclub i d'un repte especial. Hem partit aquestes activitats en dues parts: una primera part de 6 tallers bàsics a realitzar obligatòriament per cada un dels clubs, i una sèrie de tres tallers complementaris a realitzar un cop finalitzades les activitats bàsiques.

Els tallers bàsics estan formats majoritàriament per activitats de nivell fàcil i mitjà (nivell 1 i 2, respectivament), mentre que els dos tallers més avançats i el repte especial a resoldre pels alumnes són una mica més difícils (nivell 3). A continuació, us mostrem les activitats programades:


Materials bàsics:


Scratch

Felix i Herbert

Caceu la bruixa

1. Introducció a l'Scratch

2. Fèlix i Herbert

3. Caça la bruixa

Màquina de Fruita

Menja-Peixos

Cursa pel desert

4. Màquina de Fruita

5. Menja-Peixos

6. Cursa pel desert


Materials complementaris:


La clau amagada

Caixa de Pintures

Construiu el vostre joc

7. Repte de la clau amagada

8. Caixa de pintures

9. Construiu el vostre joc!


Calendari proposat:

El Codeclub a les biblioteques està format per 12 sessions d'una hora i mitja. Hem preparat els materials tenint en compte que tots els clubs puguin finalitzar els tallers bàsics sense problemes. Tot i que en alguns casos hem doblat el nombre de sessions, creiem que no tots els clubs ho necessitaran, permetent-los així avançar cap als materials més avançats. En tot cas, el calendari proposat està dissenyat perquè tots els clubs puguin assolir l'objectiu d'acabar tots els materials bàsics:

Setmana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Int. Scratch
Fèlix i Herbert
Caça la bruixa
Màquina de Fruita
Menja-Peixos
Cursa pel desert