Repte Codeclub Robolot 2015

Escrit per: mireia     03/04/2015     Categories: reptes, robolot,


Jornada Robolot 2015

Els propers dissabte i diumenge 18 i 19 d’abril es celebrarà el Robolot 2015. Robolot són unes jornades de programació i robòtica dirigides a estudiants i professors de secundària i primària. A les jornades hi podreu trobar concursos de robots, de programació amb scratch, exposicions, intercanvis d’experiències i tallers.

image 1

Repte Codeclub Robolot

Dins les jornades Robolot, Codeclubcat participem plantejant un repte de programació amb Scratch per equips d’estudiants de cinquè i sisè de primària. El repte es durà a terme el dissabte 18 d’abril a la tarda, de 15h a 18:15h a l’espai Ideal d’Olot.

Bases Repte Codeclub Robolot 2015

 1. Generals
  1. El repte Codeclub Robolot és un concurs per equips destinat a nens i nenes de 5è i 6è de primària.
  2. El concurs té dues fases.
   1. Primera fase: resolució d’un repte Scratch amb diferents nivells de dificultat. Els 4 equips amb més puntuació passaran a la segona fase.
   2. Segona fase: creació d’un projecte Scratch seguint unes directrius específiques.
 2. Participants
  1. Podran participar al Repte Codeclub Robolot aquells nens i nenes que cursin 5è o 6è de primària en el moment de la inscripció.
  2. Els equips seran formats per grups de 4 nens i nenes acompanyats d’un responsable, que pot ser un mestre o un pare/mare.
  3. Els responsables de cada equip no podran intervenir en la resolució dels reptes.
 3. Inscripcions
  1. Les inscripcions podran realitzar-se fins el dia 10 d’abril de 2015 a la web de Robolot: https://sites.google.com/site/robolot/inscripcions
  2. Per la inscripció de cada equip caldrà facilitar les dades següents: nom de l’equip, nom i cognoms dels participants, nom i cognoms del responsable, nom de l’escola, localitat, correu electrònic de contacte.
  3. Cada escola podrà inscriure un màxim de 5 equips.
  4. El nombre màxim d’equips participants al repte serà de 10. Si hi hagués un excés d’inscripcions, s’escollirien els 10 equips participants mitjançant un sorteig.
 4. Primera fase del concurs
  1. A l’inici de la sessió es farà públic als concursants un repte amb diferents nivells de dificultat.
  2. Cada un dels 10 equips disposarà de 45 minuts per superar el màxim nombre de nivells possibles.
  3. Per cada nivell superat pels equips, es sumaran punts al seu marcador tenint en compte la dificultat i el temps de realització.
  4. Els 4 equips que obtinguin millor puntuació passaran a la segona fase.
  5. Cada equip disposarà d’una taula amb un ordinador amb el programari Scratch 2.0, un navegador d’internet i paper i llapis per escriure.
  6. Cada taula disposarà d’un àrbitre. Cada un d’aquests àrbitres s’assegurarà que es segueixen les regles del joc i gestionarà les puntuacions de cada equip.
 5. Segona fase del concurs
  1. Els 4 millors equips de la primera fase prendran part a la final.
  2. Cada equip disposarà de 45 minuts per crear un programa amb l’Scratch seguint unes indicacions que es faran públiques en el moment de començar la sessió.
  3. Seguidament, cada equip haurà de presentar durant 5 minuts el seu projecte al jurat i al públic.
  4. Els criteris d’avaluació estaran basats tant en termes d’originalitat, funcionalitat i complexitat algorísmica.
  5. El millor projecte d’aquesta fase es considerarà el guanyador del Repte Codeclub Robolot de l’edició 2015.
  6. El segon millor projecte d’aquesta fase es considerarà finalista.
 6. Jurat
  1. El jurat estarà format per quatre experts provinents de diferents disciplines relacionades amb la informàtica.
  2. Cada jutge emplenarà un formulari puntuant cada un dels projectes de la fase 2.
  3. El veredicte del jurat serà inapel.lable.
 7. Premis
  1. L’equip guanyador de la segona fase rebrà com a premi un kit de robòtica Imagina 3D Bot més accessoris.
  2. L’equip finalista obtindrà com a premi un kit de robòtica Imagina 3D Bot.
  3. Tots els concursants rebran una samarreta per haver participat al repte.
 8. Contacte
  1. Per qualsevol dubte i/o consulta adreceu-vos a hola@codeclubcat.org.

###Horari Repte Codeclub Robolot 2015

Horari Activitat
15h-15:10h Benvinguda
15:10h-15:20h Presentació del repte als equips Participants
15:20h-16:05h 1a Fase del concurs
16:05h-16:20h Descans
16:20h-16:35h Equips guanyadors i presentació de la 2a fase
16:35h-17:20h Segona fase
17:20h-17:50h Presentació dels projectes al jurat i al públic
17:50h-18:10h Veredicte del jurat

L’entrega de premis s’efectuarà el diumenge 19 a les 13:30h a la Sala Torín d’Olot.

###Inscripcions

Les inscripcions estan obertes i es poden realitzar a la mateixa web de Robolot. Cal que a l’apartat categoria hi indiqueu Codeclub Robolot 2015.