Materials

La nostra intenció és anar creant nous cursos i activitats. A cada nou curs, els nens aniran aprenent nous conceptes mentre utilitzen la seva imaginació per resoldre els reptes proposats a cada projecte. Durant els dos primers cursos, utilitzarem el programari Scratch per introduir els conceptes més elementals de la programació. A partir d'aquí, durant el tercer curs s'introduiran conceptes bàsics de la programació web amb HTML i CSS. Durant el quart curs ampliarem tots els conceptes anteriors a través d'un llenguatge de programació com Python, i així successivament.

També estem molt interessats en fer que els nens aprenguin a resoldre problemes a través de diferents reptes que anem plantejant. L'objectiu principal d'aquests reptes és anar un xic més enllà en competències relaciones amb els cursos, motivant als nens a que busquin una solució original a problemes directament relacionats amb el món de la informàtica.

Email

Scratch

Reptes

Currículum

Scratch Cards

Reptes

Durant el primer trimestre, s'introduirà als nens a la programació d'ordinadors utilitzant el programari Scratch.

Les "Scratch Cards" són una forma senzilla i ràpida per començar a programar amb el llenguatge Scratch.

A part del material de cada trimestre, ens agrada proposar reptes que facin ballar el cap dels nens!

Accediu al currículum

Accediu a les Scratch Cards

Accediu als reptes