Introducció

Construirem un joc on el gat Fèlix i el ratolí Herbert juguen a atrapar. Vosaltres controlareu en Herbert amb el ratolí i heu d’intentar evitar que en Fèlix us atrapi. Quant més temps eviteu que us atrapi més punts guanyareu, però no us deixeu agafar perquè perdreu punts!

screenshot

Pas 1: En Fèlix segueix el punter del ratolí

Vídeo del Pas 1 de Fèlix i Herbert

Llista de tasques

 • Creeu un nou projecte.
 • Feu doble clic a l’escenari i canvieu a la pestanya dels fons, llavors seleccioneu el fons interiors/hall. Suprimiu el fons blanc original.
 • Canvieu el nom del personatge per Fèlix.
 • Assegureu-vos que en Fèlix només miri a esquerra i dreta utilitzant el bloc "fixa el tipus de rotació"
 • Creeu aquest programa:

  Quan la BANDERA VERDA es premi
fixa la rotació a [esquerra-dreta v]
per sempre
  apunta cap a [punter del ratolí v]
  mou-te (10) passos
  següent vestit
  toca el so (62 v) durant (0.3) pulsacions
end

Proveu el projecte

Feu clic a la bandera verda.

 • En Fèlix, segueix el punter del ratolí?
 • Quan es mou, us sembla com si caminés?
 • Es mou a una velocitat adequada?

Deseu el projecte

Pas 2: En Fèlix persegueix en Herbert

Vídeo del Pas 1 de Fèlix i Herbert

A continuació volem que en Fèlix persegueixi en Herbert, enlloc del punter del ratolí.

Llista de tasques

 • Creeu un nou personatge escollint, al costat de Nou personatge: el botó amb la icona d’un gat. Trieu el personatge Mouse1 de l’apartat d’animals.
 • Canvieu el nom del personatge per Herbert tocant la i blava.
 • Editeu el vestit i feu-l’ho més petit que el de’n Fèlix. Cal fer clic al vestit i arrossegar un dels extrems de la caixa que apareix.
 • Assegureu-vos que en Herbert només miri a esquerra i dreta utilitzant el bloc “fixa el tipus de rotació”.
 • Doneu-li aquest programa a en Herbert:

  Quan la BANDERA VERDA es premi
fixa la rotació a [esquerra-dreta v]
per sempre
  vés a [punter del ratolí v]
  apunta cap a [Fèlix v]
end

Proveu el projecte

Feu clic a la bandera verda.

 • En Herbert, segueix el punter del ratolí?
 • En Fèlix persegueix al Herbert?

Pas 3: En Fèlix diu quan ha atrapat en Herbert

Vídeo del Pas 3 de Fèlix i Herbert

Volem que en Fèlix sàpiga quan ha atrapat en Herbert i que ens ho digui.

Llista de tasques

 • Modifiqueu el programa de’n Felix així:

  Quan la BANDERA VERDA es premi
fixa la rotació a [esquerra-dreta v]
per sempre
  apunta cap a [punter del ratolí v]
  mou-te (10) passos
  següent vestit
  toca el tambor [3 v] durant (0.3) pulsacions
  si <tocant [Herbert v]?> llavors
    digues [Atrapat!] durant (1) segons
  end
end

Proveu el projecte

Feu clic a la bandera verda.

 • En Fèlix diu quan ha atrapat en Herbert?

Deseu el projecte

Pas 4: En Herbert es converteix en un fantasma quan l’atrapen

Vídeo del Pas 4 de Fèlix i Herbert

En lloc de que en Fèlix digui quelcom, volem que en Herbert es converteixi en un fantasma quan l’atrapin.

Llista de tasques

 • Canvieu el programa de’n Fèlix per tal d’enviar aquest missatge quan atrapi en Herbert.

  Quan la BANDERA VERDA es premi
per sempre
  apunta cap a [punter del ratolí v]
  mou-te (10) passos
  mou-te (20) passos
  següent vestit
  toca el tambor [3 v] durant (0.3) pulsacions
  si <tocant [Herbert v]?> llavors
    envia a tots [atrapat v]
    toca el tambor [17 v] durant (0.2) pulsacions
    espera (1) segons
  end
end

 • Importeu un nou vestit per en Herbert de fantasia/ghost-c.
 • Editeu-l’ho per fer-lo més petit. N’hi hauria d’haver prou amb sis clics al botó encongir.
 • Canvieu els noms dels vestits d’en Herbert de manera que vestit de ratolí s’anomeni ‘viu’ i el de fantasma ’fantasma’.
 • Creeu un nou programa per tal de convertir en Herbert en un fantasma:

  quan rebi [atrapat v]
  canvia el vestit a [fantasma v]
  espera (1) segons
  canvia el vestit a [viu v]

Proveu el projecte

Feu clic a la bandera verda.

 • Quan atrapeu en Herbert, es converteix en un fantasma?
 • En Fèlix fa els sons adequats en cada moment?
 • En Fèlix roman quiet prou temps per a que en Herbert es pugui escapar?

Deseu el projecte

Pas 5: Actualitzar el marcador

Vídeo del Pas 5 de Fèlix i Herbert

Afegirem un marcador de manera que sabrem com de bé mantenim al Herbert en vida. Començarem amb el marcador a zero i l’incrementarem una unitat cada segon. Si en Fèlix atrapa en Herbert, reduirem el marcador en cent unitats.

Llista de tasques

 • Cliqueu l’apartat Dades, i creeu una variable de nom puntuació, fixant-vos en seleccionar la opció “per a tots els personatges”.

 • Creeu aquests dos programes a l’escenari:

  Quan la BANDERA VERDA es premi
  assigna a [puntuació v] el valor [0]
  per sempre
   augmenta [puntuació v] en (1) 
   espera (1) segons
  end

quan rebi [atrapat v]
  augmenta [puntuació v] en (-100)

Proveu el projecte

Feu click a la bandera verda.

 • El marcador, augmenta una unitat per segon?
 • Quan en Fèlix atrapa en Herbert, el marcador disminueix cent unitats?
 • Què passa quan atrapeu en Herbert abans que el marcador arribi a cent unitats?
 • Quan comenceu una nova partida, el marcador torna a zero?

Deseu el projecte

Molt bé, heu acabat! Ara ja podeu gaudir del joc!

No us oblideu que podeu compartir el joc amb amics i familiars fent clic a Comparteix al menú!

Vídeo de com compartir el projecte Fèlix i Herbert